adres chińskiego premiera li keqiang (27.06.2017)

Przemawiając na światowym forum gospodarczym, chiński premier Li Keqiang wyraził przekonanie, że kraj gospodarczy cel wzrostu 6,5 procent w 2017 zostanie osiągnięty. Istniejące ryzyko systemowe jest pod kontrolą. Jednocześnie zauważył, że utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie nie będzie łatwe.

Li Keqiang powiedział również, że chiński rząd podejmie środki w celu zidentyfikowania i rozwiązania ryzyka finansowego. Przede wszystkim jest to wysoki poziom zadłużenia.

Li Keqiang zauważył, że Pekin zamierza wspierać inwestycje zagraniczne. Planuje się zniesienie ograniczeń dotyczących wielkości własności przedsiębiorstw w Chinach dla przedsiębiorstw zagranicznych. System rejestracji nowych przedsiębiorstw zostanie uproszczony.

Chiński Premier zapewnił, że stosunek do zagranicznych firm w kraju będzie taki sam, jak wobec chińskich. Inwestorzy zagraniczni będą mieli lepszy dostęp do chińskiego rynku usług i sektora przemysłowego. Pekin będzie mile widziane decyzje spółek zagranicznych do reinwestowania zysków w kraju. Transgraniczne przepływy kapitałowe nie będą jednak ograniczane.