Site icon Forexdata

Adres Janet Yellen, szef amerykańskiego systemu Rezerwy Federalnej (14.02.2017)

Adres Janet Yellen, Szef Amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej (14.02.2017)

Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Janet Yellen mówił w Senacie Stanów Zjednoczonych. Powiedziała, że na jednym ze spotkań, które odbędzie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, podjęta zostanie decyzja o zwiększeniu stopy procentowej.

Yellen wierzy, że istnieją już niezbędne warunki do tego. Stany Zjednoczone gospodarki rośnie z umiarkowaną szybkością. Inflacja jest bliska celowi 2%. Pozytywne zmiany są również obserwowane na rynku pracy w kraju. Liczba miejsc pracy wzrosła o 16 000 000 w ostatnich latach.

Szef Fed uważa, że w takiej sytuacji opóźnianie podwyżka kursu może być niebezpieczne, ponieważ doprowadzi to do przyspieszonego tempa podwyżkę kursu w przyszłości. Taka dynamika będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę amerykańską i światowe rynki finansowe. Około 30 procent ankietowanych ekspertów oczekiwać stopy Fed wzrosnąć na posiedzeniu 14-15 marca.

Janet Yellen ogłosiła również, że Komisja otwartego rynku będzie omawiać ewentualną sprzedaż aktywów w najbliższym przyszłości. W ciągu ostatnich dziewięciu lat, bilans Fed wzrosła do $4 500 000 000 000. Musi być zmniejszona.

Exit mobile version