Site icon Forexdata

Adres Mario Draghi, szef EBC (27.03.2019)

Adres Mario Draghi, Szef Ebc (27.03.2019)

Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, przemawiał na konferencji we Frankfurcie nad Menem. Zauważył, że pogorszenie się popytu zewnętrznego w strefie euro okazało się bardziej stabilne niż oczekiwano przez EBC. W rezultacie bank centralny może odroczyć podwyższenie stopy procentowej do późniejszej daty. Mario Draghi stwierdził, że polityka pieniężna banku centralnego powinna odpowiadać sytuacji w gospodarce strefy euro. Na marcowym posiedzeniu Europejski Bank Centralny stwierdził, że ryzyko recesji w regionie pozostaje niskie. Gospodarka w strefie euro będzie nadal rosnąć, a to zwiększy tempo w 2020. Wiceprzewodniczący przemówił również na konferencji we Frankfurcie nad Menem
EBC Louis de Gindos. Według niego, spowalniając tempo
wzrost gospodarczy w strefie euro zwiększa ryzyko niestabilności finansowej
Sektora. Zyski banków maleją. Istnieją również rosnące obawy dotyczące
dynamiki długu państwowego. Luis de Gindos zauważył, że banki w krajach
Strefa euro musi bardziej aktywnie uwzględniać problemy strukturalne. Wcześniej.
Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie nowej fazy
do banków docelowych kredytów długoterminowych. Szczegóły tego programu będą znane do końca
Może.

Exit mobile version