Pracował w...

<Philip Lowe, Head of the Central Bank of Australia, delivered a speech on the situation in the country's economy. lowe,="" head="" of="" the="" central="" bank="" of="" australia,="" delivered="" a="" speech="" on="" the="" situation="" in="" the="" country's=""></Philip Lowe, Head of the Central Bank of Australia, delivered a speech on the situation in the country's economy.> Powiedział, że w najbliższym przypadku nie powinno być znacznego przyspieszenia wzrostu produktu krajowego brutto. Ale w przyszłości będzie to możliwe.

Gospodarka zdołała przezwyciężyć okres osłabienia, a teraz może się odwrócić w kierunku wzrostu. W pewnym stopniu będzie to zależeć od dynamiki wydatków gospodarstw domowych. Zostały one niedawno zwrócone podatki. Oznacza to, że australijskie dochody gospodarstw domowych wzrosły. Połowa otrzymanego zwrotu podatku powinna zostać wydana wkrótce.

<Philip Lowe noted that the country's economy is quite good lowe="" noted="" that="" the="" country's="" economy="" is="" quite=""></Philip Lowe noted that the country's economy is quite good>
długoterminowych perspektyw, ze względu na silne fundamentalne czynniki. O co chodzi? O co chodzi z Tobą?
Jeśli chodzi o inwestycje, nie ma jeszcze silnego przyspieszenia ich tempa wzrostu.

Australijski Bank rezerw jest podjęcie kroków w celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia w kraju, jak również zbliża się do celu inflacyjnego. Tego lata stopa procentowa została zmniejszona dwukrotnie. Philip Lowe powiedział, że w razie potrzeby można kontynuować przebieg polityki pieniężnej.