Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku William Dudley wygłoszony przemówienie. Najważniejszym z jego uwag było stwierdzenie o wysokim prawdopodobieństwie podjęcia decyzji o podniesieniu stopy na wrześniowym posiedzeniu Komitetu operacji otwartego rynku. W ubiegłym tygodniu Dudley skupiła się dwukrotnie na tej kwestii. Jest przekonany, że USA gospodarki ukończy drugą połowę 2016 z wyższą stopą wzrostu, która mogłaby osiągnąć dwa procent. Dudley jest optymistą co do przyszłości rynku pracy w kraju. On myśli, że istnieje każda przyczyna. Ostatnio były oznaki pewnego wzrostu płac amerykańskich, który jest również dobrym znakiem.

Zdaniem Dudley zbiega się z oceną perspektyw dla innego przedstawiciela Rezerwy Federalnej-szef Rezerwy Federalnej San Francisco, John Williams. Uważa on również, że wzrost kursu na posiedzeniu w 20-21 września będzie terminowy. Ponadto nowe opóźnienie w podejmowaniu tej decyzji mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla USA. gospodarki, ostrzega Williams.