cfd forex-zalety i wady tych instrumentów handlowychZarobki imployee na rynkach towarowych i giełdowych są popularne na całym świecie. Jednakże inwestowanie w takie aktywa wymaga znacznych funduszy, które nie są dostępne dla wszystkich. Nie oznacza to jednak, że takie instrumenty handlowe nie są dostępne dla przedsiębiorców z małymi depozytami. W ostatnich latach prawie wszystkie poważne firmy Forex zapewniają swoim klientom możliwość handlowania kontraktami CFD, nawet jeśli kwota na rachunku handlowym jest bardzo mała. W tym artykule chcę porozmawiać o tym, co CFD Forex jest, jego zalety i wady, jak również kto tego rodzaju zarobków mogą zainteresować.

Na początku zajmujemy się samym pojęciem kontraktu CFD. Zasadniczo, jest to umowa między nabywcą a sprzedawcą. Zakłada ona, że jedna ze stron zapłaci drugiej stronie różnicę w cenie, która zostanie utworzona w momencie, gdy transakcja zostanie zamknięta. Taka umowa pozostanie w mocy do momentu, gdy jedna ze stron transakcji podejmie decyzję o jego zamknięciu. Należy jednak zauważyć, że CFD Forex ma swoją osobliwością. Jeśli transakcja jest prowadzona u dealera Forex, prawo do otwarcia i zamknięcia transakcji należy do przedsiębiorcy. Kontrahentem jest spółka maklerowa. W rezultacie okazuje się, że takie transakcje dla przedsiębiorcy praktycznie nie różnią się od obrotu akcjami lub towarami.

Kontrakty CFD na akcje

Narzędzia te są prawdopodobnie najbardziej popularne wśród przedsiębiorców. I są powody do tego.

Korzyści z kontraktów CFD na akcje

Wymagania dotyczące zastawu są niewielkie w porównaniu do tych, które istnieją przy zakupie akcji na giełdzie. Oznacza to, że przedsiębiorcy z małym kapitałem mogą korzystać z instrumentu handlowego. Co, oczywiście, jest Plus.

Minimalny wolumen transakcji może być odpowiednikiem jednego udziału. Takie transakcje nie są dozwolone na giełdzie. Co do zasady, partia jest równa 100 udziałów.

Ponieważ kontrahent jest centrum transakcji, nie ma problemu płynności. Przedsiębiorca może zawsze otwierać i zamykać handel po cenie, która została zadeklarowana.

Brak kontraktów CFD na akcje

Najbardziej znaczącą wadą jest duża rozpiętość. A także do wad możemy skierować trudności z analizą instrumentu ze względu na brak dostępu do informacji na temat wielkości i przepustowości ofert.

Jeśli chodzi o kontrakty CFD na towary, indeksy i obligacje, plusy i minusy są takie same jak w przypadku zapasów. Jednak kontrakty CFD na towary mają ważną funkcję, którą należy wziąć pod uwagę. Faktem jest, że kontrakty terminowe na towary nie mogą być sprzedawane na rynku przez nieograniczony czas. Gdy przyjdzie czas na dostawę surowców, aukcja jest zamknięta. W związku z tym kontrakty CFD na towary zostaną automatycznie zamknięte przez centrum transakcji w ustawieniu czasu.

CFD Forex może stać się dodatkowym źródłem dochodu dla przedsiębiorcy. Ale zanim zaczniesz handlować tymi instrumentami, powinieneś zapoznać się z nimi w handlu demo.Inga Fiodorowa28.01.2019