Z: libedo Li Keqiang w przemówieniu na 1 sesji Narodowego Kongresu Ludowej zauważył, że Chiny będą utrzymywać stabilne tempo wzrostu gospodarki kraju. Będzie to około 6,5 procent rocznie.

Zauważył również, że władze Chin są zdecydowane sprawować ścisłą kontrolę nad zmianami obciążeń dłużnych w gospodarce. Reformy sektora publicznego będą kontynuowane. Nadwyżka mocy produkcyjnych w niektórych branżach zostanie zmniejszona. Chodzi o przemysł stalowy w Chinach.

Premier powiedział również, że w tym roku Pekin otworzy dostęp do sektora wytwórczego kraju dla przedsiębiorstw zagranicznych. W niektórych sferach zostanie przedłużony.

Li Keqiang powiedział, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się protekcjonizmu w handlu światowym. Wszystkie sprzeczności, które powstają, muszą zostać rozwiązane wyłącznie przy stole negocjacyjnym. W tym samym czasie Pekin zamierza bronić interesów i praw swojego kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RMB będzie stabilny ", powiedział Li Keqiang, premier Rady państwowej Chin. W 2018, 85 000 000 000 dolarów zostaną przydzielone z budżetu kraju na rozwój chińskiej gospodarki. Deficyt budżetowy w bieżącym roku nie przekroczy 2,6 procent.