członek zarządu ebc benoit cherè wygłosił przemówienie

<Benoit Kéré, representative of the European Central Bank, addressed the French parliamentarians. kéré,=”” representative=”” of=”” the=”” european=”” central=”” bank,=”” addressed=”” the=”” french=””></Benoit Kéré, representative of the European Central Bank, addressed the French parliamentarians.> W swoim przemówieniu skoncentrował się na najważniejszych kwestiach związanych z sytuacją w strefie euro. Problemy świata mają negatywny wpływ na wzrost gospodarki europejskiej, powiedział przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego, Benoît Cherè. Według niego utrzymującą się niepewność związaną z wydarzeniami geopolitycznymi, a także protekcjonizm i negatywną sytuację na rynkach wschodzących, znajduje odzwierciedlenie w sentymentu w gospodarce regionu Europejskiego.<Benoît Cherè also said that the European Central Bank intends to take all necessary measures to achieve the target inflation rate of 2 per cent in the near future. cherè=”” also=”” said=”” that=”” the=”” european=”” central=”” bank=”” intends=”” to=”” take=”” all=”” necessary=”” measures=”” to=”” achieve=”” the=”” target=”” inflation=”” rate=”” of=”” 2=”” per=”” cent=”” in=”” the=”” near=””></Benoît Cherè also said that the European Central Bank intends to take all necessary measures to achieve the target inflation rate of 2 per cent in the near future.> Niskie stopy procentowe nie powodują spadku zysków w bankach, powiedział Benoît Cherè. Uważa on, że czynniki zewnętrzne utrudniają normalizację polityki banku centralnego. Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy krajów europejskich. Europejski Bank Centralny jest gotowy do niezwłocznego dostosowania swojej polityki w razie potrzeby. Przedstawiciel EBC zapewnił mnie.