Elvira NabiullinaW swoim przemówieniu Elvira Nabiullina oceniła sytuację gospodarczą w kraju. W szczególności, powiedziała, że PKB Rosji wzrośnie o 1,5-2 procent rocznie w średnim okresie. Tempo wzrostu może być wyższe w przypadku wdrożenia reform strukturalnych. Nabiullina zauważyła również, że realizacja środków służących przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, zaproponowana przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putin, poszerza możliwości dla prywatnych inwestycji i przedsiębiorczości. A to pobudzi wzrost rosyjskiej gospodarki.

Pakiet środków ekonomicznych może mieć konsekwencje inflacyjne. Jednak Bank Centralny tego kraju będzie w stanie sobie z tym poradzić, dzięki skutecznej polityce pieniężnej. Odchylenia od inflacji będą krótkotrwałe, a wskaźnik powróci do poziomu docelowego 4%.

Szef banku Rosji, Elvira Nabiullina, poruszył również kwestię, która została aktywnie omówiona niedawno. To była reguła budżetowa. Według Nabiulliny będzie to bardzo istotny wkład w stabilność makroekonomiczną. Podkreśliła, że obecnie nie ma znaczących zagrożeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na rosyjski system finansowy.