Dziś Bank Centralny Japonii ogłosił swoją decyzję o niezmianie stopy bazowej i utrzymać ją na tym samym poziomie-minus 0,1 procent. Szef banku centralnego, Haruhiko Kuroda, powiedział, że pomimo silnego wzrostu gospodarczego kraju, nie jest wskazane, aby zrezygnować z zachęt. Inflacja powinna poczekać aż wzrośnie do 2 procent. Zauważył również, że w przyszłym roku Gospodarka Japonii będzie nadal odzyskiwać. Nie ma żadnych problemów w systemie bankowym kraju. Jeśli chodzi o banki regionalne, ich marże zysku ulegają pogorzaniu. Negatywna dynamika wskaźnika była spowodowana niską stawką i problemami strukturalnymi. Niemniej jednak, Kuroda nie spodziewają się poważnych kłopotów w sektorze bankowym kraju w najbliższym przyszłości. Zapewnił, że sytuacja finansowa będzie ściśle monitorowana przez Bank Japonii.

W lipcu i wrześniu tego roku, japońskiej gospodarki wzrosła o 2,5 procent w porównaniu do odpowiedniego okresu 2016. Wzrost PKB w kraju zaobserwowano przez 7 kolejnych kwartałów. W tym samym czasie inflacja utrzymuje się na niskim poziomie 0,8 procent. Większość analityków uważa, że Bank Japonii wycofa zachęty, ale to nie nastąpi aż do 2019.