Haruhiko KurodaW swoim przemówieniu do przedstawicieli biznesu w kraju, szef japońskiego banku centralnego, Haruhiko Kuroda, stwierdził, że gospodarka światowa wykazuje oznaki odzyskania od najtrudniejszej fazy kryzysu finansowego. Dowodem na to są kraje rozwinięte, których gospodarki zaczynają rosnąć w tempie przyspieszającym. Ta korzystna sytuacja może być przydatna dla japońskiej gospodarki. Uważa Curoda.

On również sprzeciwił się tych ekonomistów, którzy uważają, że cel inflacja 2 procent jest zbyt wysoka dla kraju, który jest nadal podejmowania nieudanych prób radzenia sobie z deflacji.

Eksperci uważają, że przemówienie Haruhiko Kuroda pokazuje wzrost poziomu optymizmu w kraju o przyszłości japońskiej gospodarki i potwierdza prognozy rynkowe, że Bank Japonii nie podejmie żadnych środków pieniężnych bodźców w w przyszłości.

W przeszłości Japoński Bank Centralny odmówił wykorzystania podstawy pieniężnej jako celu, zastępując go ukierunkowaniem na plon 10-letniego obligacji około zera. W tym samym czasie, wielkość zakupu obligacji skarbowych została zachowana w wysokości 80 000 000 000 000 jenów rocznie.