Janet YellenSzef Fedresearch Janet Yellen dziś mówił na dorocznej sympozum ekonomicznej odbyło się w Jackson Hole.

W swoim przemówieniu skoncentrowała się na regulacji amerykańskiego systemu bankowego. Według Yellen zmiana istniejących przepisów powinna być umiarkowana i odpowiadać głównemu celowi. Polega ona na zwiększeniu stabilności finansowej dużych banków w kraju.

Yellen zauważyła, że reformy podjęte w sektorze bankowym w ostatnich latach zostały zakończone sukcesem. Doprowadziły one do znacznego zwiększenia stabilności systemu finansowego Stanów Zjednoczonych. Jednak Janet Yellen pozwala na pewne zmiany w systemie regulacji bankowej. Jest to obecny przepis, który ogranicza zdolność banków do wykorzystywania własnych funduszy w operacjach handlowych.

Uczestnicy rynku oczekiwali uwag od szefa Fed na temat polityki pieniężnej. Kwestia ta nie została jednak poruszona w jej przemówieniu. Rynek był rozczarowany. W rezultacie, Dolar spadł o 0,4 procent.

Inni przedstawiciele Fed, którzy mówili w Jackson Hole mówił na rzecz rozpoczęcia spadku aktywów regulatora i kolejny kluczowy wzrost stopy do końca roku.