jerome powell wygłosił przemówienie po spotkaniu fomc

Po decyzji Fed podnieść kluczową ofertę ogłoszono, jego szef Jerome Powell wygłoszony przemówienie. Jej ogólny nastrój był optymistyczny. Zauważył, że obecnie gospodarka kraju jest w bardzo dobrym stanie.

Uprzywilejowane, Powell podkreślił, że Fed będzie stale monitorować dynamikę wskaźników w celu uniknięcia bardzo szybkiego zaostrzenia polityki pieniężnej. W jego opinii wybrana strategia stopniowego zwiększania kursu była właściwą decyzją.

Szef Fed zauważył również, że nie jest jeszcze czas na “świętować” inflacji. Powinno być na poziomie docelowym przez długi czas.

W swoim przemówieniu, Jerome Powell również poruszył obecną kwestię wojen handlowych. Jego zdaniem sporne spory handlowe, które obecnie trwają między krajami, nie mają jeszcze poważnego wpływu na rynki. Jeżeli jednak sytuacja w USA handlu zagranicznego, Fed jest gotów podjąć wszelkie niezbędne środki.

Jerome Powell ogłosił również, że zamierza prowadzić konferencję prasową po każdym posiedzeniu Komisji otwartego rynku w 2019 w celu podjęcia decyzji w sprawie stopy procentowej.