Jerome PowellPo decyzji Fed podnieść kluczową ofertę ogłoszono, jego szef Jerome Powell wygłoszony przemówienie. Jej ogólny nastrój był optymistyczny. Zauważył, że obecnie gospodarka kraju jest w bardzo dobrym stanie.

Uprzywilejowane, Powell podkreślił, że Fed będzie stale monitorować dynamikę wskaźników w celu uniknięcia bardzo szybkiego zaostrzenia polityki pieniężnej. W jego opinii wybrana strategia stopniowego zwiększania kursu była właściwą decyzją.

Szef Fed zauważył również, że nie jest jeszcze czas na "świętować" inflacji. Powinno być na poziomie docelowym przez długi czas.

W swoim przemówieniu, Jerome Powell również poruszył obecną kwestię wojen handlowych. Jego zdaniem sporne spory handlowe, które obecnie trwają między krajami, nie mają jeszcze poważnego wpływu na rynki. Jeżeli jednak sytuacja w USA handlu zagranicznego, Fed jest gotów podjąć wszelkie niezbędne środki.

Jerome Powell ogłosił również, że zamierza prowadzić konferencję prasową po każdym posiedzeniu Komisji otwartego rynku w 2019 w celu podjęcia decyzji w sprawie stopy procentowej.