konferencja prasowa ebc head mario draghi (20.07.2017)

20 lipca odbyło się posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Centralnego, w którym postanowiono utrzymać stopy procentowe na tych samych poziomach. Nie zmieniały się również parametry programu dynamiki ilościowej Europejskiego Banku Centralnego.

Po zakończeniu sesji Mario Draghi odpowiedział na pytania na konferencji prasowej.

W swoich komentarzach Mario Draghi zauważył, że strefa euro przeżywa stabilny wzrost gospodarczy. Ryzyko jest zrównoważone. Niskie ceny energii kładą nacisk na inflację. Nadal potrzebne są zachęty, aby przyspieszyć wzrost cen konsumpcyjnych. Proces globalnego ożywienia gospodarczego będzie miał pozytywny wpływ na wywóz z strefy euro.

Mario Draghi poinformował również, że kwestia ukończenia programu QE nie została omówiona na ostatnim posiedzeniu. Może to być istotne na wrześniowym posiedzeniu. Gospodarka w strefie euro aktywnie się odzyskuje. Teraz należy poczekać na tempo wzrostu płac i cen konsumpcyjnych, aby zbliżyć się do wartości docelowych. Mówi szef EBC.

Euro wzrosła o 0,5 procent podczas konferencji prasowej. Według ekspertów, w ten sposób rynek reaguje na Słowa Draghiego o ewentualnej dyskusji na temat perspektyw programu QE na posiedzeniu Rady Gubernatorów EBC we wrześniu.