konferencja prasowa europejskiego banku centralnego

Po zakończeniu kolejnego posiedzenia EBC, który został
Postanowiono utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie, a następujące wydarzenia miały miejsce
konferencji prasowej banku. Szef EBC Mario Draghi wygłoszł przemówienie.Zauważył, że zagrożenia dla gospodarki regionu są nadal
Istnieje. W rezultacie prognozy są głównie w dół
Kierunkowość. Protekcjonizm, problemy w krajach rozwijających się,
Czynniki geopolityczne są przyczynami niepewności, która istnieje
w tej chwili. I Draghi powiedział, że prawdopodobieństwo recesji w gospodarce
Strefa euro jest bardzo mała. W celu stworzenia warunków do wspierania finansowania
sektora i wzrostu gospodarczego, konieczne jest utrzymanie znacznej ilości
stymulacji monetarnej. Umożliwi to również w perspektywie średnioterminowej
Osiągnąć cel inflacja 2 procent.Mario Draghi zauważył, że Europejski Bank Centralny
zamierza ocenić skutki uboczne
negatywnych stóp procentowych. В
W razie potrzeby zostaną podjęte środki łagodzące.Szef EBC powiedział, że przewidujemy wpływ Brexit na gospodarkę strefy euro
jest to bardzo trudne do przewidzenia. I to kolejny poważny czynnik, który tworzy
niepewności w regionie.