Site icon Forexdata

Konferencja prasowa na temat wyników posiedzenia EBC w dniu 26 kwietnia 2018

Konferencja Prasowa Na Temat Wyników Posiedzenia Ebc W Dniu 26 Kwietnia 2018

Rada Gubernatorów EBC podczas regularnego posiedzenia postanowiła nie wprowadzać żadnych zmian w obecnej polityce pieniężnej. Kluczowy wskaźnik, który określa koszt kredytu w gospodarce regionu, pozostał zerowy, co jest rekordowym niskim poziomem tego ważnego wskaźnika. Overnight stopa depozytu pozostała również na tym samym poziomie-minus 0,4 procent rocznie. Decyzją Rady zakup aktywów pozostanie co najmniej do września.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego. Mario Draghi wygłosił przemówienie. Wydał ocenę sytuacji w strefie euro. Draghi zauważył, że niektóre statystyki wskazują na oznaki spowolnić wzrost gospodarczy. Mimo to gospodarka regionu jako całość pozostaje stabilna i stabilna. To pozwala nam oczekiwać, aby osiągnąć cel stopy wzrostu cen konsumpcyjnych w najbliższym przyszłości.

Większość analityków oczekuje, że Europejski Bank Centralny podnieść stopę bazową nie wcześniej niż w przyszłym roku. Jeśli chodzi o program skupu aktywów, to jest prawdopodobne, aby zakończyć w tym roku. Analitycy uważają, że poważnym zagrożeniem dla gospodarki strefy euro jest wynik sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Exit mobile version