mario draghi przemówił na konferencji prasowej w dniu 7 marca 2019

Mario Draghi, szef EBC, przemawiał na konferencji prasowej, która odbyła się po regularnym posiedzeniu Rady Dyrektorów. Stopy procentowe pozostały na poprzednich poziomach: 0 procent dla kredytów i 0,4 procent dla depozytów. Zmieniono brzmienie dalszych zasad dotyczących stawek. Mając na uwadze, że EBC powiedział, że stopy procentowe pozostawały na niskim poziomie do 2019 sierpnia, teraz mówimy o końcu roku.Mario Draghi zauważył, że pomimo osłabienia niektórych negatywnych czynników w strefie euro istnieje znaczny spowolnienie wzrostu gospodarczego. Pozytywne zmiany dynamiki PKB w tym roku są mało prawdopodobne. Głównymi przyczynami utrzymującej się niepewności są czynniki takie jak sytuacja geopolityczna, problemy w krajach rozwijających się oraz groźba protekcjonizmu. Inflacja podstawowa w regionie jest nadal niska.Europejski Bank Centralny
prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe dwa lata. W tym roku PKB
wzrośnie o 1,1 procent i o 1,6 procent w 2020. Prognoza inflacji
została również zmniejszona do 1,2 procent w 2019 i 1,5 procent w 2020.Po zakończeniu
Konferencja prasowa euro spadła o 0,5 procent.