mario draghi rozmawiał na konferencji prasowejMario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, przemówił na konferencji prasowej już dziś po spotkaniu banku. Draghi zauważył, że EBC zamierza kontynuować wdrażanie środków w ramach istniejącego programu dynamiki ilościowej. Odpowiadając na pytania z Mass mediów, szef Europejskiego Banku Centralnego stwierdził w szczególności, że plan działania zatwierdzony w marcu będzie stanowić impuls dla wzrostu gospodarki i cen konsumpcyjnych w strefie euro. Obecnie koszt kredytów maleje, wielkość pożyczek stopniowo rośnie.

Zdaniem Draghiego system finansowy strefy euro był w stanie sprostać negatywnym wpływie decyzji Zjednoczonego Królestwa na opuszczenie Unii Europejskiej. Nadal jednak istnieje ryzyko, które spowoduje presję na Wskaźniki makroekonomiczne w strefie euro. Niska inflacja utrzyma się w regionie w najbliższym przyszłości. Jego wzrost można oczekiwać nie wcześniej niż 2017-2018. Myśli Mario Draghi.

Szef EBC wezwał przywódców strefy euro do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków we wdrażaniu reform strukturalnych.

W ogóle, Mario Draghi wydajność była optymistyczna. Prawdopodobnie powodem było badanie rządów krajów strefy euro, zgodnie z którymi nie ma oczywistych oznak znacznego pogorszenia się sytuacji w krajach regionu po brytyjskim referendum. Najwyraźniej Europejski Bank centralny nie zamierza poważnie dostosować swoich planów stymulowania ożywienia gospodarczego ze względu na Brexit.