mark carney, szef banku anglii, zajmuje się parlamentem

Mark Carney mówił podczas przesłuchań parlamentarnych. Ze względu na Brexit zwracał szczególną uwagę na ewentualny brak płynności w systemie bankowym kraju. Według szefa Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, w celu zapobieżenia problemowi podjęto decyzję o zwiększeniu częstotliwości aukcji repo. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy będą odbywać się co tydzień zamiast comiesięcznych aukcji. Zapewni to stabilność finansową w kraju. Bank Anglii nie pozwoli na kryzys płynności. Carney powiedział mi. Obiecał również, że bank centralny będzie uważnie monitorować sytuację na rynkach, a w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania.Mark Carney zauważył również w swoim przemówieniu, że powstanie negatywnej
dynamiki w gospodarce kraju. Gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarczego
został odnotowany na koniec ubiegłego roku i został utrzymany w tym roku. Carney…
że przyszłość brytyjskiej gospodarki jest bardzo niepewna, ponieważ
nie jest jasne, w jaki sposób stosunki z Unią Europejską będą budowane po Brexit. Biznes, rynki finansowe i
Ponadto konsumenci są już pod presją sytuacji. O tym.
wykazuje wzrost zmienności ostatnich danych statystycznych.