MfwMiędzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje sprawozdanie “światowe perspektywy gospodarcze”. Eksperci Funduszu podniosły prognozę na wzrost światowego PKB w 2017 z 3,4 do 3,5 procent. Jednocześnie w sprawozdaniu odnotowuje się osłabienie dynamiki wzrostu gospodarek krajów rozwiniętych. Przegląd nie wyklucza wyższego tempa wzrostu gospodarki światowej w bieżącym roku. Jednak wskazują one na obecność zagrożeń, które mogą powodować wolniejszy wzrost.

Zaktualizowano również perspektywy wzrostu gospodarczego dla Chin. Fundusz zwiększył ją z 6,5 procent do 6,6 procent na tle wzrostu kredytów i inwestycji wolumenu.

Co dotyczy Rosji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje wzrostu produktu krajowego brutto kraju o 1,4 procent w 2017. Jest to lepsze niż Prognoza stycznia MFW przez 0,3 punktów procentowych. Bliskość rosyjskiej gospodarki do poziomu krajów europejskich będzie utrudniona brakiem reform strukturalnych w tym kraju.

Stany Zjednoczone prognozy wzrostu gospodarczego na rok bieżący pozostały niezmienione o 2,3 procent.

MVF oczekuje, że średnia cena ropy naftowej w tym roku być $55,20 za baryłkę. W sprawozdaniu odnotowuje się ryzyko dla globalnego rynku ropy naftowej. Są one głównie związane z geopolityką.

Głównym zagrożeniem dla gospodarki światowej było możliwe przejście do polityk protekcjonistycznych, które mogłyby doprowadzić do poważnych wojen handlowych między krajami.