Site icon Forexdata

Oświadczenie Zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych z dnia 27 lipca 2016

Oświadczenie Zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Z Dnia 27 Lipca 2016

W wyniku spotkania, które odbyło się w lipcu 26-27, amerykańska Rezerwa Federalna wydała oświadczenie.
Zauważa, że rynek pracy w kraju wykazuje pozytywne tendencje.
Poziom aktywności w gospodarce rośnie, ale tempo wzrostu jest umiarkowane. Wzrost nowych miejsc pracy przyspieszył nieco.
Wydatki konsumenckie odnotowywane znaczny wzrost. Jednak inflacja pozostaje niska. Według Fedrezerv, jest mało prawdopodobne, że w najbliższym przyszłości będzie możliwe osiągnięcie celu stopy wzrostu cen konsumpcyjnych 2 procent.
Komitet operacji otwartego rynku odnotował również spadek negatywnego wpływu krótkoterminowych ryzyk na gospodarkę kraju.
Ogólnie rzecz., oświadczenie Fed jest spokojny. Komitet wskazał zamiar ścisłego monitorowania sytuacji w kraju i na świecie.
Możliwa jest zmiana polityki pieniężnej, ale w umiarkowanym tempie.
Stopy procentowe Fed były utrzymywane przez przeważającą większością głosów na 0,25-0.50 procent.
Decyzja jest zgodna z prognozami analityków.

Exit mobile version