Forum</The organizer of the financial forum is the Ministry of Finance of Russia and the Government of Moscow.

Forum zgromadzi renomowanych ekspertów w sektorze finansowym. Są to szefowie głównych rosyjskich firm finansowych i organizacji, ekonomistów i ekspertów.

Poza tym na forum będą uczestniczyć przedstawiciele różnych szczebli rządowych, jak i polityków.

Idea posiadania takiego forum jest związana z koniecznością omówienia zagadnień makroekonomicznych w szerszym formacie. Ministerstwo Finansów uważa, że nadszedł czas, aby połączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym wdrożeniem. Dotyczy to rozwiązań finansowych zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej.

Zgodnie z planem na forum omówione zostaną liczne ważne pytania. Wśród nich: Polityka gospodarcza w średnim okresie, rynek zadłużenia Rosji, wprowadzenie nowych technologii informacyjnych, reformy budżetowe i polityka podatkowa, zaostrzenie walki z gospodarką cieni i wiele innych.

Pierwsze forum finansowe odbędzie się w Manezh Central Exhibition Hall.

Oczekuje się, że forum odbędzie się corocznie we wrześniu.