posiedzenie banku japonii 31 października 2017

W wyniku spotkania Banku Japonii zdecydowano się utrzymać kluczową stopę na tym samym poziomie-minus 0,1 procent. Spełnia oczekiwania większości analityków.

Bank powiedział, że zamierza kontynuować realizację programu motywacyjnego. Roczny wolumen skupu aktywów pozostał niezmieniony-80 000 000 000 000 jenów.

Bank Centralny Japonii zmienił prognozę na wzrost cen konsumpcyjnych w bieżącym roku obrotowym, który zakończy się 31 marca przyszłego roku. Teraz Bank spodziewa się, że inflacja w kraju na koniec roku będzie 0,8 procent, zamiast 1,1 procent zgodnie z wcześniej opublikowaną prognozę.

Stopa wzrostu produktu krajowego brutto prognozy dla 2017 fiskalnych został podniesiony z 1,8 do 1,9 procent.

Jak wynika z zapisów głosowania, ośmiu z dziewięciu członków Rady Gubernatorów Banku Japonii opowiedział się za utrzymaniem aktualnych parametrów polityki pieniężnej. Państwo Kataoka, które stało się członkiem Rady tego lata, ma swoje własne stanowisko w sprawie polityki banku centralnego, która różni się od tej większości. W szczególności powiedział, że Bank Japonii powinien podjąć dodatkowe środki na rzecz złagodzenia środków pieniężnych, jeśli napotyka na problemy w realizacji celu inflacyjnego. Kataoka zaproponowała również, aby nie kierować 10-letniego, ale 15-letniego obligacji skarbowych.