posiedzenie banku kanady. stephen poloz wygłosił przemówienie.Na kolejnym posiedzeniu banku centralnego Kanady podjęto decyzję w sprawie stóp procentowych. Zostały one podniesione przez 0,25 punktów procentowych do 1,75%. Jest to trzeci raz, że Bank postanowił podnieść swoje stopy procentowe w tym roku.

Szef banku Kanady Stephen Poloz wziął udział w konferencji prasowej. Zauważył, że nawet przy ostatniej decyzji stopy procentowe są nadal dalekie od neutralności. Waha się od 2,5 do 3,5 procent. Inwestorzy wzięli to stwierdzenie jako sygnał zamiaru banku centralnego do dalszego zwiększania swoich stawek. Stephen Poloz uważa, że tempo wzrostu gospodarki kanadyjskiej osiągnęła już poziom trendu. W związku z tym nie ma już potrzeby podejmowania środków stymulujących rozwój gospodarczy. Kanadyjski Bank Centralny ma przed sobą ważne zadanie. To jest zapobieganie gospodarce przed przegrzaniem i presją inflacyjną.

Według oficjalnych prognoz, kanadyjski PKB wzrośnie o 2,1 procent rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat. Oświadczenie banku mówi również, że tarcie handlowe między USA i Chiny mogą mieć negatywny wpływ na globalną gospodarkę. Jednak, gospodarki kanadyjskiej będą cierpieć tylko nieznacznie, jeśli tak.