posiedzenie banku rosji. zakład jest utrzymywany na tym samym poziomie.

W wyniku kolejnego spotkania rosyjski bank centralny postanowił utrzymać kluczową stopę na poziomie 7,75 procent. Regulator zauważa, że roczna stopa wzrostu cen konsumpcyjnych w tym miesiącu wykazała oznaki spowolnić po osiągnięciu lokalnego wysokiego w marcu. Bank spodziewa się, że inflacja może powrócić do wartości docelowej wynoszącej 4 procent. Może się to zdarzyć w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. Na kolejnych posiedzeniach Bank Centralny Rosji będzie podejmować decyzje w sprawie stóp procentowych w oparciu o ocenę czynników priorytetowych. Po pierwsze, będzie porównywać oficjalne prognozy z danymi statystycznymi na temat PKB i dynamiki inflacji. Uwzględnione zostaną również warunki zewnętrzne i sytuacja na rynkach finansowych. Bank centralny nie wyklucza obniżenia stawki w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Ale to będzie możliwe, jeśli wskaźniki gospodarcze pokrywają się z oczekiwaniami. W ubiegłym roku Rada Dyrektorów Banku Rosji dwukrotnie obniży stopę procentową.Następne posiedzenie rosyjskiego banku centralnego, które omówi kluczową ofertę, odbędzie się 14 czerwca. W tym samym czasie większość ekspertów uważa, że stopa procentowa pozostanie na obecnym poziomie 7,75% rocznie.