Stawki Fed

Rezerwy Federalnej odbyło się regularne spotkanie, w którym
Decyzja o zmniejszeniu stopy procentowej
0,25 punktów procentowych. Teraz jest 1,75%-2%. Nie było decyzji.
Jednomyślnej. Trzy na 10 uczestników nie zgodzili się z decyzją.
Głosowali przeciwko niemu. A jeśli Eric Rosengren i Esther George wypowiadali się
Aby utrzymać zakład bez zmian, a następnie James
Bullard opowiada się za bardziej znaczącą redukcją stawki-by 0,5
Punkt.

Członkowie Komitetu operacji otwartego rynku również zrewidować niektóre wskaźniki prognozy. Jeśli chodzi o stawki, będą wahały się od 1,6% do 2,1% w 2019. Eksperci zauważyli, że zaktualizowana prognoza wskazuje na kolejną redukcję stawki do końca tego roku. Zwiększono oczekiwania dotyczące dynamiki rocznego PKB. Prognoza na tegorocznym wzroście gospodarczym wynosi teraz 2,2%.

<Jerome Powell></Jerome Powell>
będzie przemawiać na konferencji prasowej. Powiedział, że Fed był gotowy do agresywnego
niższe stopy procentowe, jeżeli sytuacja w USA Gospodarka gwałtownie się pogarsza. Ale na razie.
nie ma potrzeby takiej decyzji. On również zasugerował, że program
w przyszłości można wznowić zakupy aktywów.

Lukratywny
obligacje rządowe i USA indeksy giełdowe reaguje na decyzję Fed