posiedzenie zarządu rezerwy federalnej stanów zjednoczonych (25-26 lipca 2017)Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, po spotkaniu, które odbyło się w lipcu 25 i 26, podjęło decyzję w sprawie stopy procentowej, co było oczekiwane przez zdecydowaną większość inwestorów i przedsiębiorców. Pozostał na obecnym poziomie, czyli w przedziale od 1 do 1,25 procent.

Oświadczenie Fed zauważa, że obecnie całkowita wartość aktywów w bilansie regulatora wynosi 4 500 000 000 000 dolarów. Ich skurczu rozpocznie się “stosunkowo szybko”.

Kraj ten utrzymywał umiarkowany wzrost gospodarczy. Sytuacja na rynku pracy jest poprawa.

Inflacja jest poniżej celu 2 procent. Fed uważa, że cel wzrostu cen konsumpcyjnych można osiągnąć w średnim okresie.

Terminy i rozmiary zmian stóp procentowych zależą od wskaźników ekonomicznych i ich spójności z prognozami. Od pewnego czasu, kluczowy wskaźnik może być niższy niż oczekiwano w dłuższej perspektywie. Mówi USA regulatora w oświadczeniu.

Dyskutując o rozstrzyganiu sporów między członkami Komitetu operacji otwartego rynku, nie było żadnego sporu. Została ona poparta jednomyślnie.
Następne posiedzenie zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych odbędzie się 19 i 20 września.