posiedzenie zarządu rezerwy federalnej stanów zjednoczonych. stopy procentowe utrzymywały się na tym samym poziomie.Następne posiedzenie Fed zakończyło się w oczekiwany sposób przez przeważającą większość analityków. Stopy procentowe utrzymywały się na obecnym poziomie 2 – 2,25%. Ogólna ocena Stanów Gospodarka nie zmieniła się znacznie od wrześniowego posiedzenia. W oświadczeniu odnotowuje się poprawę sytuacji na rynku pracy w kraju oraz zmniejszenie tempa wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W tym samym czasie, Fed jasno, że zamierza nadal zwiększać stawki, a decyzja listopada, aby utrzymać je na tym samym poziomie jest tylko pauza.

Rynek akcji szacuje prawdopodobieństwo stopy Fed wzrasta w grudniu o 75 procent. Oczekuje się, że wzrośnie o 25 punktów bazowych.

Ogólnie rzecz uwzględniając, rynki były stosunkowo spokojnie zareagował na wyniki posiedzenia Komitetu operacji otwartego rynku, ale nadal obserwowano zwiększoną zmienność. Stany Zjednoczone rynku giełdowego wykazał negatywne nastawienie do decyzji o obniżeniu stawek. Jednocześnie można było zaobserwować wzmocnienie amerykańskiej waluty i indeksu dolara na rynku walutowym. Spadek cen ropy naftowej zintensyfikować od czasu opublikowania rezerwy Fed.

18 i 19 grudnia będzie ostatnim posiedzeniu zarządu Rezerwy Federalnej USA w tym roku.