protokół z posiedzenia systemu rezerwy federalnej stanów zjednoczonych

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wydała protokół z ostatniego posiedzenia. Miało to miejsce w lipcu. Jak pokazuje dokument, członkowie Rady Zarządzającej omówili ewentualny wznowienie programu skupu aktywów. Będzie to opierać się na wcześniejszych doświadczeniach z programem ilościowego złagodzenia. Takie środki można podjąć, jeśli sytuacja w USA gospodarki wymaga interwencji Fed. Uczestnicy spotkania omówili również konflikt handlowy z Chinami. Wyrazili pogląd, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Protokół stwierdza, że szereg czynników nacisku na nastroje biznesowe w USA Firm. Redukują one inwestycje w wydatki kapitałowe. Niepewność co do dynamiki globalnej gospodarki, jak również pogorszenie stosunków handlowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność USA Firm. Uczestnicy posiedzenia Fed lipca uważają, że istniejące zagrożenia będą utrzymywać się w krótkim okresie i będzie ograniczać wzrost USA Gospodarki. <Some members of the Board of Governors noted that many U.S. CEOs are making decisions given that there will be no improvement in trade relations in the near future. members=”” of=”” the=”” board=”” of=”” governors=”” noted=”” that=”” many=”” u.s.=”” ceos=”” are=”” making=”” decisions=”” given=”” that=”” there=”” will=”” be=”” no=”” improvement=”” in=”” trade=”” relations=”” in=”” the=”” near=””></Some members of the Board of Governors noted that many U.S. CEOs are making decisions given that there will be no improvement in trade relations in the near future.>