Miała miejsce w dniu 30 i 31 stycznia. Dokument pokazuje, że Fed zamierza kontynuować zaostrzenie polityki pieniężnej. Powodem tego jest wzmocnienie waluty krajowej, wzrost wydajności USA papierów wartościowych, jak również spadek giełdowy.

Protokół odnotowuje pozytywną dynamikę amerykańskiej gospodarki. Działalność gospodarcza rośnie w większości regionów kraju. Sytuacja na rynku pracy poprawia się. Wydatki konsumenckie pokazują również wzrost gospodarczy. Rezerwa Federalna jest zdania, że cel inflacja 2 procent można osiągnąć już w tym roku.

Członkowie Fed oczekują, że USA produkt krajowy brutto rośnie szybciej niż oczekiwano w ciągu najbliższych 2-3 lat. Reforma podatkowa będzie odgrywać pozytywną rolę w rozwoju gospodarczym Stanów Zjednoczonych. Bezrobocie w kraju będzie nadal maleje.

Na podstawie statystyk i prognoz Komisja otwartego rynku może zdecydować o podniesieniu stopy procentowej na następnym posiedzeniu. Zaplanowano na marzec 20-21. Spotkanie odbędzie się po raz pierwszy pod przewodnictwem nowego szefa Fed, Jerome Powell.