przemówienie hieronima powella. prognoza fed na podwyżkę kursu.Uczestnicy Dorocznej sympozja w Jackson Hole czekamy na przemówienie szefa Fedresev Jerome Powell. Jego przemówienie koncentrowało się również na inwestorach i przedsiębiorcom.

Wydajność Jerome Powell można nazwać optymistyczne w ogóle. Zaczął od stwierdzenia, że niedawne normalizacja polityki pieniężnej jest zasadna i uzasadniona. Po tych słowach, szacunki prawdopodobieństwa wzrostu stopy we wrześniu przez uczestników rynku wzrosła do prawie 100 procent.

Szef Fedreserva zwrócił uwagę na pozytywną dynamikę gospodarki Stanów Zjednoczonych. Rośnie zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw, powstaje nowe miejsca pracy, a dochody rosną.

Jerome Powell uważa, że nie ma żadnych oznak, które wskazują na przegrzanie amerykańskiej gospodarki, jak również brak sygnałów o możliwym wzroście inflacji powyżej celu 2 procent. Zauważył również istnienie zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk, które mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę kraju. W tym samym czasie, Powell nie iść do bardziej szczegółowo w tej kwestii. On tylko pewność, że jeśli tak się stanie, Zarząd Rezerwy Federalnej jest gotowa do szybkiego podjęcia niezbędnych środków, aby zapobiec kryzysom finansowym.

Przewodniczący Rezerwy Fed odrzucił krytykę dotyczącą tempa wzrostu stopy procentowej, i powiedział, że bank centralny nie zamierza zrezygnować z planów stopniowego zwiększania kluczowego wskaźnika.