przemówienie mario draghiego na sympozum w jackson hole

Jednym z najważniejszych i spodziewanych wydarzeń na rynku w Sympozum ekonomicznym Jackson Hole było przemówienie szefa EBC Mario Draghi.

W swoim przemówieniu zauważył, że tempo globalnego ożywienia gospodarczego rośnie i że konieczne jest zwiększenie jego możliwego wzrostu. Świat jest obecnie świadkiem cyklicznego ożywienia gospodarczego. I bez wzmacniania potencjału wzrostu, pozytywny trend globalny może powrócić do tendencji zniżkowej. Mario Draghi.

Zwracał szczególną uwagę na kwestię wolnego handlu. Według Draghi, protekcjonizm jest poważnym zagrożeniem dla jej rozwoju. Aby zminimalizować negatywny wpływ takich polityk, kraje muszą współpracować w celu zapewnienia uczciwych, bezpłatnych i wzajemnie korzystnych stosunków handlowych. Organizacje takie jak WTO i G20. może odegrać ważną rolę w tym względzie

Dotykając sytuacji w regionie europejskim, Mario Draghi odnotował słabą stopę wzrostu inflacji. Jest to uzależnione od kilku czynników, w tym rynku pracy. Gospodarka w strefie euro się odzyska. Nadal istotne jest ułatwienie polityki pieniężnej.

Inwestorzy oczekiwani Mario Draghi wypowiedzieć się na temat przyszłości programu wykupu aktywów. Oczekuje się, że sympozja ogłosi początek swojej redukcji pod koniec tego roku. Jednakże szef EBC nie rozpatrał tej kwestii w swoim przemówieniu.