przemówienie mario draghiego, szefa ebc (20 października 2016)Na konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego, która tradycyjnie odbywa się po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych, jego szef Mario Draghi wygłoszony przemówienie.

Stwierdził, że miękka polityka pieniężna nie może być wieczna. Kwestia ekspansji QE po marcu przyszłego roku nie została nawet omówiona przez Bank. Draghi zauważył, że program motywacyjny jest mało prawdopodobne, aby zakończyć się niespodziewanie. Podkreślił, że sama polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego nie wystarcza, by pobudzić gospodarkę strefy euro. Draghi zaleciła, aby rządy państw strefy euro wzmocniły wysiłki zmierzające do wdrożenia reform strukturalnych koniecznych do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Rynek reaguje na Słowa Draghiego ze wzrostem pary euro/dolara. Zwiększyły się również zbiory niemieckich obligacji. Aktywa na giełdzie spadły. Ogólnie rzecz biorąc, rynek był rozczarowany Mario Draghi.

Europejski Bank Centralny na posiedzeniu w dniu 20 października postanowił utrzymać kluczowe stopy procentowe na ich poprzednich poziomach: stopa procentowa-0 procent, stopa depozytu-minus 0,4 procent, stopa kredytu marginalnego-0,25 procent. Mario Draghi ostrzegł, że zakłady mogą pozostać na obecnym poziomie przez długi czas. Nie wyklucza to, że będą jeszcze niższe.