Marek-karniKomitet polityki pieniężnej banku Anglii postanowił obniżyć stopę procentową do 0,25 procent, co było historycznym niskim dla Wielkiej Brytanii. Zakup obligacji skarbowych został zwiększony do £79 780 000 000. Również brytyjski Bank Centralny planuje nabyć w ciągu roku i pół obligacji korporacyjnych w sumie około 10 000 000 000 funtów.

Po opublikowaniu oświadczenia banku Anglii, szef banku Anglii, Mark Carney, wygłosił przemówienie na konferencji prasowej. Zauważył, że decyzje podjęte w celu rozszerzenia środków stymulujących były konsekwencją pogorszenia prognoz dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa ze względu na Brexit. Nie było tak znaczącego przeglądu prognoz makroekonomicznych w historii Komitetu polityki pieniężnej. Mark Carney wyraził nadzieję, że środki stymulujące zmniejszy niepewność w brytyjskiej gospodarce, co będzie miało pozytywny wpływ na wydatki konsumentów i inwestycje.

Szef banku Anglii nie wyklucza, że na następnych posiedzeniach Komitetu środki stymulowe zostaną rozszerzone, a stopa bazowa zostanie ponownie obniżona. Stanowisko banku centralnego zostało poparte przez nowego ministra finansów Philipa Hammonda.