Mario Draghi

After the end of the meeting of the European Central Bank, at which it was decided not to change the rates, the bank held a press conference. Mario Draghi gave a speech. In it, he noted that despite the recent challenges, the eurozone economy has been growing steadily. Inflation is approaching its target level. The economy will remain strong even after the asset purchases are stopped.

Mario Draghi zauważył, że w celu utrzymania presji cenowej krajowej, konieczne jest utrzymanie zachęt MP. Europejski Bank Centralny jest gotowy, w razie potrzeby, do zmiany swojej polityki w celu osiągnięcia trwałego wzrostu cen konsumpcyjnych. Szef Europejskiego Banku Centralnego stwierdził, że strefa euro wymaga reform. Ich realizacja zapewni trwały wzrost gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia.

Mario Draghi poruszył również kwestię opłat państwowych. Jego zdaniem, jak dotąd mają one bardzo ograniczony wpływ na gospodarkę strefy euro. Jednak konsekwencje pełnej skali “wojny” handlowej mogą być bardzo poważne. Rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi pozwala nam liczyć na pokojowe rozwiązanie wszystkich kwestii związanych z handlem.

Mario Draghi powiedział również, że DPK EBC opiera się na wytrwałości, ostrożności i cierpliwości. Według prognozy banku, stawki pozostaną takie same przez co najmniej rok.