rezerwa federalna stanów zjednoczonych utrzymywała stopę

Rezerwa Federalna USA poczyniła oczekiwaną decyzję o utrzymaniu stopy bazowej na obecnym poziomie 2,25-2.5 procent. W tym samym czasie większość członków Komitetu operacji otwartego rynku wyraziła opinię, że nie ma potrzeby podnoszenia stopy w 2019. W przyszłym roku może być tylko raz zwiększona. Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych zrewidował swoje prognozy dla stóp wzrostu w USA Gospodarki. Teraz, regulator oczekuje, że PKB USA wzrośnie o 2,1 procent w tym roku i przez 1,9 procent w 2020. Wcześniej opublikowane prognozy Rezerwy Federalnej zakłada wzrost gospodarczy 2,3 i 2 procent, odpowiednio.Inflacyjnej perspektywy został również zmieniony na boki
spadku. Rezerwa Federalna oczekuje, że ceny konsumpcyjne w kraju wzrosnąć w 2019
1,8 procent, a w 2020 – o 1,9%. Zgodnie z grudniowym
prognozy, że inflacja w USA w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewano się na poziomach 1,9 i 2,1
Procent.Eksperci odnotują, że retoryki amerykańskiego banku centralnego
oznacza zmianę polityki pieniężnej Fed. Najprawdopodobniej cykl
podniesienie stawki już się skończy. W przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej
W ciągu najbliższych dwóch lat można podjąć decyzję o zmniejszeniu stopy procentowej w gospodarce kraju.
Zakłady.