AMERYKAŃSKI system Rezerwy FederalnejSystem Rezerwy Federalnej USA zwiększył kluczową stopę procentową. Teraz jest w zakresie od 0,75 do 1 procent.

Podjęta decyzja nie była nieoczekiwana. Ankiety analityków, ekspertów, uczestników rynku, które odbyły się niedawno, wykazały, że prawdopodobieństwo wzrostu stopy na spotkaniu w marcu jest bardzo zbliżone do 100 procent.

Zgodnie z oświadczeniem Fed Stany Zjednoczone mają warunki niezbędne do podjęcia takiej decyzji. Sytuacja na rynku pracy w kraju nadal się poprawia. Świadczy o tym wysokie zatrudnienie i stały wzrost liczby nowych miejsc pracy. Wydatki na gospodarstwo domowe wykazują pozytywny trend. Osiągnięcie celu inflacyjnego w średnim okresie stało się prawdopodobne.

Usługa FRS pozostawił prognozę na bieżący rok bez zmian. Bank Centralny nadal oczekuje wzrostu PKB o 2,1 procent, ceny konsumpcyjne o 1,9 procent. Stopa bezrobocia pozostanie na poziomie 4,5%.

Przemawiając na konferencji prasowej, szef Fed Janet Yellen ostrzegł o możliwym zmniejszeniu eksportu w kraju ze względu na wzmocnienie dolara i wprowadzenie obowiązków obiecanych przez Donald Trump.

FRS potwierdził również zamiar zwiększenia stawki dwa razy w tym roku. Do końca roku, jego średni poziom będzie 1,375 procent.