Haruhiko KurodaSzef japońskiego banku centralnego, Haruhiko Kuroda, zwrócił się do Parlamentu. W swoim przemówieniu przedstawił stanowisko zarządu Banku w sprawie głównych zagadnień polityki pieniężnej.

W szczególności Kuroda stwierdziła, że w najbliższym w przyszłości Bank Japonii nie planuje zmieniać swojej raczej miękkiej polityki pieniężnej. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy inflacja w kraju wzrośnie do celu dwóch procent. Ta liczba jest nadal bardzo daleko od celu. Ceny konsumpcyjne w Japonii wzrosły o tylko jeden procent w zeszłym miesiącu. Ponadto wzmocnienie waluty krajowej o siedem procent zwiększyło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka obniżenia tempa wzrostu cen konsumpcyjnych w danym kraju.

Decyzja w sprawie zmiany polityki pieniężnej zostanie podjęta na podstawie danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i umiarkowanego wzrostu inflacji. Mówi Kuroda. Jednocześnie zapewnił, że wyjście z miękkiej polityki pieniężnej będzie powolne i stopniowe. Ale teraz nie ma powodu, aby omówić ten proces jeszcze.

W ubiegłym miesiącu, Haruhiko Kuroda został mianowany szefem banku Japonii na drugą pięcioletnią kadencja. Żadna z byłych szefów japońskiego banku centralnego nie odbyła tego wysokiego urzędu przez dwa kolejne pięcioletnie terminy przed nim.

Generalnie, Przemówienie Kuroda nie zawierało ważnych uwag, które mogłyby znacząco wpłynąć na dynamikę krajowej stopy walutowej.