Kwestia ta stanie się istotna tylko wtedy, gdy stopa inflacji w kraju zbliża się do zbioru celu.

Kuroda zapewniła, że rynki zostaną poinformowane w odpowiednim czasie o szczegółach obecnego ograniczenia polityki pieniężnej. Jest już za wcześnie, aby o tym porozmawiać. Według wcześniej opublikowanych statystyk, wzrost cen konsumpcyjnych w Japonii spowolnął do 0,7 procent w zeszłym miesiącu po wzroście o 0,9 procent w marcu. W związku z tym nie ma powodu, aby zmienić obecną politykę banku centralnego.

Ale Haruhiko Kuroda zgodziła się, że długoterminowe niskie stopy procentowe mają negatywne skutki uboczne. Dotyczy to przede wszystkim dochodów japońskich i funduszy emerytalnych. To z kolei może doprowadzić do obniżenia konsumpcji prywatnej.
Jednak według Kuroda, ultrasoft polityki wspiera japońskiej gospodarki i zwiększone wydatki konsumentów. Bezrobocie w kraju jest najniższe w ciągu ostatnich 25 lat.