Szef EBC Mario Draghi wygłoszł przemówienie na konferencji prasowej po pierwszym posiedzeniu zarządu Banku w tym roku. W rezultacie podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na poprzednich poziomach. Oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego mówi również, że stawki nie zostaną zmienione do sierpnia tego roku.

Mario Draghi powiedział w swoim przemówieniu, że ostatnie statystyki dotyczące gospodarki strefy euro wykazują słabsze niż oczekiwano. Ich dynamika negatywnie wpływa na osłabienie popytu, a także na inne czynniki. Wśród nich jest pogorszenie nastrojów w firmach z powodu protekcjonizmu i złożonej sytuacji geopolitycznej.

Według szefa EBC inflacja prawdopodobnie spadnie w najbliższym przyszłym. W perspektywie średnioterminowej tempo wzrostu cen konsumpcyjnych może jednak przyspieszyć. Będzie to ułatwione dzięki wyższym wskaźkom wzrostu gospodarczego, wzrostowi płac i politykom regulacyjnym.

Zarząd banku uważa, że recesja w strefie euro jest mało prawdopodobna. Sektor bankowy ma silną pozycję. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Bank Centralny jest gotowy do niezwłocznego podjęcia odpowiednich środków. EBC ma do dyspozycji dość duży zestaw narzędzi do tego, powiedział Mario Draghi.