szef ebc mario draghi wygłosił przemówienie. gospodarka strefy euro rośnie.Mario Draghi, szef EBC, wygłoszł przemówienie w Parlamencie Europejskim. Powiedział, że bank centralny nie zamierza zrezygnować z zamiaru ukończenia programu ilościowych dynamiki do końca tego roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w grudniu, pod warunkiem, że stopa inflacji w regionie będzie nadal rosnąć.

Mario Draghi uważa, że pomimo pewnego spowolnić wzrost gospodarczy w strefie euro, program skupu aktywów może być zakończona w 2018. Obecnie Europejski Bank Centralny nadal kupuje obligacje o wartości 15 000 000 000 euro. Stopy procentowe pozostają niskie.

Szef EBC zauważył również, że po zaprzestaniu zakupów aktywów Bank zamierza utrzymać wysoki stopień stymulacji w ramach istniejącej polityki pieniężnej. Wpływy z wykupu obligacji zakupionych w ramach programu skupu aktywów zostaną wykorzystane do reinwestycji.

Mario Draghi jest przekonany, że gospodarka strefy euro będzie stopniowo odzyskiwać. Niewielkie spowolnienie wzrostu gospodarczego to tylko powrót do normalnego tempa wzrostu po znacznym wzroście PKB w 2017. Według statystyk, gospodarka strefy euro wzrosła o 0,2 procent w trzecim kwartale po 0,4 procent wzrost w drugim kwartale.