szef ebc mario draghi wygłosił przemówienie w parlamencie europejskim (25.09.2017)Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, ogłosił w swoim przemówieniu do Parlamentu Europejskiego, że EBC zamierza zwrócić szczególną uwagę na dynamikę kursu walutowego euro. Wynika to z faktu, że wysoka zmienność jednolitej waluty jest czynnikiem niepewności i komplikuje proces szacowania stopy inflacji.

W słowach Mario Draghiego decyzja o ponownej konfiguracji instrumentów polityki banku musi być dokonana z należytym uwzględnieniem potrzeby utrzymania wsparcia pieniężnego. Gospodarka Blokowy nadal jej potrzebuje.

Europejski Bank Centralny jest przekonany, że inflacja w strefie euro porusza się we właściwym kierunku i osiągnie cel. Należy jednak kontrolować zmienność euro. Od kwietnia tego roku jednolity europejski kurs walutowy wzrósł o prawie 14%. Taki znaczący wzrost wpłynęło na koszt koszyka konsumenckiego.

Mario Draghi zauważył również, że gospodarka w regionie stale się rozwija. Dotyczy to zarówno poszczególnych krajów, jak i branż.

Najbliższe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego odbędzie się 26 października. Uczestnicy rynku oczekują od EBC informacji o zmianach w programie wykupu aktywów. W piątek 29 września zostaną opublikowane dane dotyczące inflacji w strefie euro.