Fed dokonał oczekiwanej decyzji rynkowej, aby podnieść stawkę do 1-1.25 procent. Prawie wszyscy członkowie Komitetu operacji otwartego rynku uważają, że nastąpi kolejny wzrost kursu do końca 2017.

Spotkanie przeanalizowała również prognozę dla stopy wzrostu USA. Gospodarki. Fed oczekuje teraz, że PKB USA wzrośnie o 2,2 procent w tym roku. Według wcześniejszych prognoz spodziewano się wzrostu 2,1 procent. Prognoza bezrobocia została zmniejszona z 4,5 do 4,3 procent. Zmieniono również prognozę dla tempa wzrostu cen konsumpcyjnych. Rezerwa Federalna zakłada, że inflacja będzie wynosić 1,6 procent w 2017. W najbliższym przyszłości osiągnie wartość docelową 2 procent.

FRS zamierza rozpocząć redukcję aktywów w bilansie w nadchodzących miesiącach. Są warte $4 000 000 000 000 i $500 000 000 000.

Prasa została poinformowana, że Donald Trump rozpoczął szuka kandydata do głowy Fedrereserve. Kadencja obecnego szefa Banku Centralnego, Janet Yellen, wygaśnie w ciągu sześciu miesięcy. Eksperci przyznają, że Gary Cohn, który jest szefem Krajowej Rady Gospodarczej, może zająć wysokie stanowisko. W przeszłości był jednym z wyższych rangą dyrektorów Goldmana Sachs.

od ponad 20 lat.