3w1 ST RSI CCI wskaźnik, który zostanie omówiony w tym artykule pokazuje doskonałą pracę na M5 i M15 czasowych. W takim przypadku pary walutowe mogą być dowolne. Istota algorytmu odzwierciedla jego nazwę. To Narzędzie analizy generuje sygnał, aby otworzyć pozycję handlową na podstawie odczytów trzech popularnych wskaźników: Stochastics, RSI i CCI. Ich linie pozwalają przedsiębiorcy do określenia optymalnych punktów do podejmowania decyzji handlowych. Instalacja wskaźnika w MT4 odbywa się zgodnie ze zwykłym schematem.A teraz dla parametrów:weight_cci-z tym
można określić wagę CCI w zakresie od 0 do 1;weight_rsi-ta zmienna może być użyta do określenia wagi
RSI, a także w zakresie od 0 do 1;CCI to okres tego
wskaźnikRSI-w tej linii
wskazuje RSI;okresOkresy linii St_K i St_S
StochasticsFastMA i SlowMA-okresy
dwóch średnich ruchomych.Aby rozpocząć, można pozostawić wartości ustawione w ustawieniach domyślnych. A następnie można spróbować znaleźć najlepsze warianty parametrów.

Sygnały otwarcia pozycji handlowej

3in1_ST_RSI _CCIDownloadInga Fiodorowa03.04.2019