Dziś opowiem ci o narzędziu do analizy rynku technicznego, które może być użytecznym dodatkiem do każdej strategii handlowej. Indicator wykupienia i wyprzedania I-3CCI-h może być używany jako filtr dla sygnałów generowanych przez TS. Ich jakość będzie wyższa, a zatem wyniki handlu udoskonalą. Na początek wskaźnik musi być zainstalowany w MT4. Aby to zrobić, skopiuj jego plik i włóż go do odpowiedniego folderu terminala handlowego.

Ustawienie I-3CCI-h

Overbought and Oversold Indicator w tym artykule buduje swoją pracę na podstawie odczytów wskaźnika CCI. W takim przypadku używa informacji w trzech odstępach czasu: jeden główny i dwa dodatkowe TF.

wskaźnik wykupienia i wyprzedania i-3cci-h

CCI-Period-0 jest parametrem, który może służyć do określenia okresu CCI dla głównego okresu. Poziom 0 służy do ustawiania poziomu CCI dla głównego TF. Opcja TF-1 ma na celu wskazanie pierwszego dodatkowego przedziału czasowego. CCI-Period-1 – w tym miejscu określamy okres CCI dla pierwszego dodatkowego przedziału czasu. Poziom-1 opcja służy do określenia poziomu CCI dla pierwszego dodatkowego TF. TF-2 to opcja, dzięki której wybieramy drugi dodatkowy przedział czasowy. CCI-Okres-2 dla drugiego dodatkowego TF. Poziom-2 – ta opcja ma na celu określenie poziomu dla niego. Ostatnim parametrem w ustawieniach wskaźnika jest liczba prętów. Służy do poinformowania wskaźnika, ile świec powinno być użytych do dokonania odpowiednich obliczeń.

Jak pracować ze wskaźnikiem I-3CCI-h

Najpierw zobaczmy, jak wygląda na wykresie pary walutowej:

wskaźnik wykupienia i wyprzedania i-3cci-h

Indicator wykupienia i wyprzedania I-3CCI-h rysuje w oddzielnych kolumn oknach, które mogą być powyżej lub poniżej zera. Jeśli są one powyżej linii zerowej, oznacza to, że cena instrumentu będącego przedmiotem obrotu znajduje się w strefie wykupienia. Prawdopodobieństwo, że kierunek ruchu zmieni się z góry na dół, jest dość wysokie. W takiej sytuacji należy rozważyć otwarcie ofert sprzedaży. Jeśli kolumny są poniżej poziomu zerowego, oznacza to wyprzedanie na rynku. Możesz zdecydować, czy chcesz otwierać zlecenia kupna. Nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z tego narzędzia analizy technicznej. Jednak nie zaszkodzi eksperymentować z jego parametrami. Ich optymalizacja, biorąc pod uwagę cechy konkretnej pary walutowej i ramy czasowe, przyczyni się do poprawy wyników handlu. Pobierz plik wskaźnika można znaleźć tutaj: indikator_i-3CCI-h 1 Inga Fedorova 25.10.2020 Record I-3CCI-h Overbought i Oversold Wskaźnik Po raz pierwszy pojawił się Magazyn dla handlowców Forex forex-for-you.ru.