wydajność jerome powell. stopy procentowe wzrosnie.Przewodniczący Rezerwy Fed, Jerome Powell, dał szczegółowy wywiad z PBS, który wzbudzony zainteresowanie wśród inwestorów. Powiedział, że stopy procentowe nie osiągnęły jeszcze poziomu neutralnego. Rynki wziął to stwierdzenie jako sygnał, że stopa procentowa Fed będzie nadal rosnąć w perspektywie krótkoterminowej. Powell zauważył, że stosowanie niskich stawek było konieczne, gdy gospodarka amerykańska była słaba. Teraz sytuacja się zmieniła.

Nie jeden członek Komitetu otwartego rynku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych jest w porozumieniu w sprawie kursu neutralnego. Jego średnia wielkość jest określana na poziomie około 3 procent. Jednak zgodnie z prognozę, Fed będzie podnieść stawkę do 3,4 procent, po czym zaostrzenie polityki pieniężnej zostanie zatrzymany.

W swoim przemówieniu, Jerome Powell powiedział również, że do tej pory konflikty handlowe nie poważnie wpłynęły na USA wyników ekonomicznych. Jednak biznes jest coraz bardziej niezadowolony z pojawiania się barier handlowych ze względu na rosnące napięcia.

Jerome Powell nie wyklucza nowego globalnego kryzysu finansowego, ale nie będzie taki sam jak w 2008. Jego zdaniem może to być atak cybernetyczny lub wydarzenie globalne.