Według agencji informacyjnych wymiana poglądów uczestników spotkania doprowadziła do wstępnego porozumienia w sprawie ograniczenia ilości produkcji ropy naftowej.

Proponowane zmniejszenie całkowitej produkcji ropy naftowej o 796 000 baryłek dziennie przez Państwa Członkowskie OPEC. Największy producent ropy naftowej, Arabia Saudyjska, jest nakazany, aby zmniejszyć produkcję przez 442 000 baryłek dziennie w porównaniu do sierpnia. Iran ma ustawić kontyngent 3 700 000 baryłek ropy dziennie. To 52 000 baryłek dziennie więcej niż Iran produkcji ropy naftowej w zeszłym miesiącu. Pozostała część państw członkowskich OPEC została również ustawiona na redukcję produkcji ropy naftowej. Wyjątek został złożony tylko w przypadku Nigerii i Libii, które, ze względu na wewnętrzne problemy polityczne, już znacząco zmniejszyło produkcję ropy naftowej.

Tak więc, pomimo sceptycyzmu większości ekspertów rynkowych w odniesieniu do ewentualnego wyniku posiedzenia OPEC w Algierii, osiągnięto porozumienie. Jednak do tej pory jest to tylko podstawowa natura. Oczekuje się, że oficjalny dokument dotyczący ograniczenia produkcji ropy naftowej zostanie podpisany na szczycie OPEC w listopadzie 2016.