Zarząd Rezerwy Federalnej Stanów ZjednoczonychZarząd Rezerwy Federalnej USA ogłosił swoją decyzję o utrzymaniu stopy na obecnym poziomie 1-1,25 procent rocznie. Spełnia oczekiwania rynkowe.

Oświadczenie regulatora zauważa, że w celu podniesienia stopy konieczne jest osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia w kraju i ustabilizowanie cen.

Gospodarka amerykańska została poważnie uszkodzony przez konsekwencje huraganów Harvey, Irma i Maria. W perspektywie krótkoterminowej będzie to miało negatywny wpływ na Stany działalności gospodarczej.

Fed oczekuje, że inflacja wzrośnie w najbliższym w przyszłości. Będzie to ułatwione przez wzrost cen benzyny ze względu na huragany. Jednak inflacja pozostanie poniżej wartości docelowej wynoszącej 2%. Cel wzrostu cen konsumpcyjnych zostanie osiągnięty w perspektywie średnioterminowej. Komitet zamierza uważnie monitorować stopę inflacji. Rezerwa Federalna USA prognozy poprawy rynku pracy.

Szef Rezerwy Federalnej Janet Yellen ogłosiła, że spadek aktywów w bilansie regulatora rozpocznie się w przyszłym miesiącu.

Następne posiedzenie zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych odbędzie się na 31.10-1.11.