Bank Anglii

Bank Anglii rzecznik Michael Saunders powiedział Evening Standard o swojej ocenie sytuacji w kraju. Jest optymistą w przyszłości brytyjskiej gospodarki. Saunders zauważył spadek bezrobocia w kraju, o czym świadczy niedawne statystyki. Wierzy, że wzrost płac i inflacja można oczekiwać, aby przyspieszyć w najbliższym przyszłości. Według Saunders, bank centralny musi być bardziej aktywny i podnieść stopy procentowe.

Po referendum w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, rozwój gospodarczy tego kraju zmniejszył się w wyniku słabego wzrostu wynagrodzeń brytyjskich i zwiększonej presji inflacyjnej. Negatywny wpływ Brexit może utrzymywać się przez długi czas. Brytyjska gospodarka wzrośnie, ale tempo wzrostu będzie wolniejsze. Dane z badania sektora prywatnego wykazały, że obecna stopa wzrostu PKB w Zjednoczonym Królestwie wynosi około 2 procent rocznie. Michał.

3 sierpnia, na spotkaniu banku Anglii, zdecydowano się utrzymać stopę na obecnym poziomie 0,25 procent rocznie. “Dwóch członków Komitetu polityki pieniężnej banku centralnego głosowało przeciw. To jest Ian McCafferty i Michael Saunders. Ich zdaniem stopa procentowa powinna zostać podniesiona o 25 punktów bazowych.

Bank Anglii skorygowany o prognozę wzrostu PKB w 2017. Teraz oczekuje, że gospodarka kraju wzrośnie o 1,7 procent w tym roku zamiast 1,9 procent zgodnie z poprzednią prognozę.