adres mario draghi, szef ebc (27.03.2019)

Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego, przemawiał na konferencji we Frankfurcie nad Menem. Zauważył, że pogorszenie się popytu zewnętrznego w strefie euro okazało się bardziej stabilne niż oczekiwano przez EBC. W rezultacie bank centralny może odroczyć podwyższenie stopy procentowej do późniejszej daty. Mario Draghi stwierdził, że polityka pieniężna banku centralnego powinna odpowiadać sytuacji w gospodarce strefy euro. Na marcowym posiedzeniu Europejski Bank Centralny stwierdził, że ryzyko recesji w regionie pozostaje niskie. Gospodarka w strefie euro będzie nadal rosnąć, a to zwiększy tempo w 2020. Wiceprzewodniczący przemówił również na konferencji we Frankfurcie nad Menem
EBC Louis de Gindos. Według niego, spowalniając tempo
wzrost gospodarczy w strefie euro zwiększa ryzyko niestabilności finansowej
Sektora. Zyski banków maleją. Istnieją również rosnące obawy dotyczące
dynamiki długu państwowego. Luis de Gindos zauważył, że banki w krajach
Strefa euro musi bardziej aktywnie uwzględniać problemy strukturalne. Wcześniej.
Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie nowej fazy
do banków docelowych kredytów długoterminowych. Szczegóły tego programu będą znane do końca
Może.